ARKITEKT-TJENESTER

ARKITEKTTJENESTER

Kvala Arkitekter tilbyr arkitektoppdrag innenfor et bredt spekter av oppgaver, fra mindre tilbygg/påbygg og garasjer til fritidsboliger, eneboliger, flermannsboliger og næringsbygg.

Har du et større område eller tomt som du ønsker endret eller utviklet tilbyr vi både mulighetsstudier og reguleringsplanarbeid.

Vi tilbyr også rollen som ansvarlig søker om du allerede har et prosjekt, men ønsker hjelp til søknadsprosessen mot kommunen.

Vi har tett dialog med oppdragsgiver gjennom hele prosessen, med fokus på funksjonelle og kostnadseffektive løsninger tilpasset ønsker og behov.

Kontoret har sentral godkjenning fra Direktoratet for Byggekvalitet som omfatter:

  • Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2
  • Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 2
  • Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2
  • Uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet i tiltaksklasse 1

Send oss en forespørsel.

Arkitektur

Vi påtar oss arkitektoppdrag innenfor et stort spekter av boligprosjekter, fra mindre påbygg og garasjer til eneboliger og større utviklingsprosjekter. Våre ansatte har lang erfaring innen arkitekttjenester og er opptatt av å utarbeide funksjonelle og kostnadseffektive løsninger hvor kundens behov og ønsker er i fokus.

Vi kan vise til en rekke vellykkede prosjekter, og vektlegger dialog med kunden gjennom hele prosessen for å skape de beste løsningene. Vi bruker tegneprogram som gir mulighet til utforming i både 2D og 3D slik at du tidlig kan få et godt inntrykk av det endelige resultatet.

arkitektur
Byggesak / Ansvarlig søker

Byggesak / Ansvarlig søker

Byggesaksprosesser kan ofte være krevende øvelser, der det er en rekke faktorer som påvirker både saksgang og utfall. Gjennom erfaring, kompetanse og nettverk, skal vi bidra til trygghet og forutsigbarhet for en god prosess.

Ved å benytte våre tjenester vil du styrke sannsynligheten for at prosjektet vil kunne realiseres i henhold til forventningene. Vi utarbeider byggesøknader, tar oss av nabovarsling, innkalling av ansvarsretter, og gir løpende råd igjennom hele prosessen.

Arealplanlegging

En detaljregulering skal sikre fremtidsrettet og bærekraftig bruk av arealer.
Vi har lang erfaring og bred kunnskap med utarbeidelse av planforslag og kan bistå med alt fra små endringer i reguleringsplan til større og komplekse planer.

Våre ansatte har bakgrunn fra offentlig og privat virksomhet, med stor kunnskap om planlegging, regelverk, lovgivning og prosesser. Vi tar oss av hele prosessen fra ide og skissestadiet til ferdig innsendt plan.

arealplanlegging
Uavhengig kontroll - våtrom

Uavhengig kontroll

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring av søknadspliktige våtrom i alle boliger. For nye boliger gjelder også lufttetthet.
Tjenesten innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og at prosjektering av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK17).
I tillegg kontrolleres at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Prosjektering / Konsulenttjenester

I prosjekteringsfasen legges grunnlaget for utførelsen av bygget. Som ansvarlig prosjekterende, tar vi ansvar for at prosjekteringen av tiltaket er kvalitetssikret og dokumentert i henhold til byggteknisk forskrift, og at det er tilstrekkelig grunnlag for utførelsen.

Vi tilbyr utarbeidelse av varmetap og energiberegning. Vi utarbeider også situasjonsplan, og kontrollerer at situasjonskartet gir tilstrekkelig grunnlag for at tiltaket gis korrekt plassering på situasjonsplanen.

Prosjektering / Konsulenttjenester
Krever banken en forhåndstakst i forbindelse med finansiering av prosjektet, byggelånskontroll eller trenger du en boligsalgsrapport i forbindelse med salg av bolig kan vi tilby dette og en rekke andre taksttjenester i Kvala Takst.

ANSATTE

Olav Liknes

Inga Grindhaug

Åslaug Nyhamn

Landskapsarkitekt/ arealplanlegger

911 57 234
aslaug@kvala.no

Hein Tangen

Ingeniør- fagansvarlig byggesak

907 99 104
hein@kvala.no

Gry Carolin Svendsen

Arkitekt/interiørarkitekt

920 18 553
grycarolin@kvala.no

Eskild Kvala

Ingeniør/takstmann NTF

975 35 102
eskild@kvala.no

Erlend Kvala

Økonomi/regnskap

979 99 777
erlend@kvala.no