TAKSTTJENESTER

taksering

TAKSTTJENESTER

taksering

Kvala Takst tilbyr alt innenfor taksering, byggeledelse og kontroll av bygg.

Våre takstmenn har lang erfaring innen taksering og har tilbudt taksttjenester siden 1995. Vi er medlem av Norsk Takst og er sertifisert for taksering av store og små nærings- og boligbygg, samt landbrukstaksering.
Vi tilbyr også tomtetaksering, skadetaksering, skjønn, samt taksering av innbo og løsøre for privat og næring.

Vårt mål er å utføre tjenestene på en hurtig og forsvarlig måte og har gode referanser å vise til blant forsikringsselskap, bedrifter og privatpersoner.

Arbeidsområdet er i hovedsak Haugalandet, Sunnhordland og Ryfylke, men strekker seg også til Røldal og Vågslid (Telemark).

Tjenester og sertifiseringer:

  • Verditaksering
  • Forhåndstakst
  • Skadetakst
  • Reklamasjonsrapport
  • Tilstandsrapport
  • Byggelånsoppfølging
  • Rystelseskontroll
  • Uavhengig kontroll

Vi er sertifisert og godkjent av Norsk Takst og følger deres etterutdannings program gjennom NEAK.

Send oss en forespørsel.

Verditaksering

Vi leverer takster som kan benyttes av alle nasjonale låneinstitusjoner. Situasjoner der en verditakst vil være aktuell er ved salg, refinansiering, arveoppgjør, samlivsbrudd og skattespørsmål.

Kvala takst
taksering

Forhåndstakst

Forhåndstakst blir brukt ved finansiering av ny bolig, renovering og tilbygg av bolig.

Byggelånsoppfølging

Når man bygger er det ofte en bank som vil ha kontroll på byggeprosjektets økonomiske status gjennom byggeprosessen. Slik at man er trygg på at tilførte verdier på byggeplass henger godt sammen med det som til en hver tid faktureres. Vi gir banker og byggherrer den trygghet de trenger. Detaljeringsgrad av oppfølging tilpasses etter den enkelte bank og eiers retningslinjer og ønsker.

Byggelåns- oppfølging

Når man bygger er det ofte en bank som vil ha kontroll på byggeprosjektets økonomiske status gjennom byggeprosessen. Slik at man er trygg på at tilførte verdier på byggeplass henger godt sammen med det som til en hver tid faktureres. Vi gir banker og byggherrer den trygghet de trenger. Detaljeringsgrad av oppfølging tilpasses etter den enkelte bank og eiers retningslinjer og ønsker.

byggelånsoppfølging
salgsrapport

Boligsalgsrapport / tilstandsrapport

Dette er rapporter som er spesielt utviklet og egnet ved omsetning av brukt bolig som omfattes av avhendingsloven. Rapportene gir utfyllende informasjon om konstruksjoner og forhold som erfaringsmessig har ført til konflikter ved boligomsetning. Bruk av rapportene skal sørge for at relevante opplysninger vedrørende bygningens tilstand belyses og derav gir både selger og kjøper trygghet i boligomsetningen.

Reklamasjonsrapport

Reklamasjonsrapporten blir brukt ved omsetning av brukte og nye boliger.
Det kan være årsak i feil opplysninger i tilstandsrapporten, eller feil ved utførelsen av nye boliger.

Reklamasjons- rapport

Reklamasjonsrapporten blir brukt ved omsetning av brukte og nye boliger.
Det kan være årsak i feil opplysninger i tilstandsrapporten, eller feil ved utførelsen av nye boliger.

reklamasjonsrapport
rystelsesrapport

Rystelseskontroll

Rystelseskontroll er en rapport som blir utarbeidet før sprengning skal utføres i nærheten av byggverk.
Det blir utført befaring på eiendommen og tatt bilder som dokumentasjon før sprengningsarbeidet blir utført.

Skadetakst

Skadetakster utføres som hovedregel for forsikringsselskap og forsikringstaker etter at en forsikringskunde har meldt en skade til sitt selskap. Vi er et frittstående og uavhengig takseringsfirma som utfører skadetaksering for de fleste forsikringsselskaper.

Vi er uavhengige og har høy integritet, og sikrer at både kunden og selskapet vil få riktig oppgjør etter en skade. Vi utfører alt fra enkle skaderapporter på småskader til større komplekse skader med styrt oppfølging og reparasjon.

skadetakst hustak
Uavhengig kontroll - våtrom

Uavhengig kontroll

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring av søknadspliktige våtrom i alle boliger. For nye boliger gjelder også lufttetthet.
Tjenesten innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og at prosjektering av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK17).
I tillegg kontrolleres at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Prisliste for våre takst-tjenester
Har du et boligprosjekt på gang?

ANSATTE

Henrik Blikra

Daglig leder / Bygningsakkyndig

951 70 566
henrik@kvala.no

Eskild Kvala

Ingeniør/ Bygningssakkyndig

975 35 102
eskild@kvala.no

Leiv Åge Ånensen

Byggmester/ Bygningssakkyndig

951 54 777
leivage@kvala.no

Lars Erik Strand

Byggmester/ Bygningssakkyndig

916 97 234
lars@kvala.no

Njål Magne Kristiansen

Murmester / Bygningssakkyndig

412 82 709
njaal@kvala.no

Erlend Kvala

Økonomi/Regnskap

97 999 777
erlend@kvala.no

Eirik Balchen Gundersen

Byggingeniør / Bygningssakkyndig

922 49 966
eirik@kvala.no

Rune Rundhaug